Privacy politik

Privacy politik

Alle dokumenter og andet modtaget materiale opbevares fortroligt, og kun med adgang for relevant personale.
Alle dokumenter og andet modtaget eller rekvireret materiale anvendes alene til det på forhånd fastlagte formål og alene efter skriftligt samtykke fra vores klienter og kunder.
Vores klienter, kunder, personale og samarbejdspartnere i øvrigt som har afgivet skriftligt samtykke til vores behandling af deres personfølsomme data som nærmere beskrevet og defineret i den af dem underskreven samtykkeerklæring, er berettiget til, til enhver tid skriftligt at tilbagekalde dette. Dog medmindre der er lovkrav, som er stridende mod et sådanne ønske. Ved modtagelse af en skriftlig tilbagekaldelse af et afgivet samtykke vil samtlige data, som kan persondatahenføres blive slettet i det omfang, det ikke strider mod anden lovgivning.